Mentalność w postrzeganiu budownictwa

Gdy decyzja o budowie domu jest już za nami stajemy przed wyborem technologii, w jakiej będziemy budować dom. Mamy tu do wyboru budowę domu murowanego lub drewnianego. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie większość domów to domy drewniane. Z kolei w Polsce wciąż dominują domy z cegły i pustaków. Nawet, jeśli na wsi były kiedyś domy drewniane już w większości zastąpiono je murowanymi.Zadać można wiec sobie pytanie, dlaczego w takich bogatych krajach jak Kanada czy USA ludzie chętnie mieszkają w domach z drewna, które przez nas, zwolenników budownictwa murowanego uchodzą za mało solidne? Czy jest szansa, aby domy drewniane zostały uznane w Polsce za pewien kanon w budownictwie? Czy jest szansa, aby zmienić opinię tych domów? Oczywiście pośród budownictwa drewnianego w Polsce można spotkać zarówno domy drewniane zbudowane we właściwy sposób, ale spotykane są także tzw. buble, które nie działają na korzyść postrzegania budownictwa drewnianego. Pomijając kwestie technologiczne i wykonawstwo należy przede wszystkim podkreślić, że czym innym jest dom dla mieszkańców USA a czym innym dla Polaków. Tutaj traktuje się go, jako trwałą ostoję na kilkadziesiąt lat.

Podobne artykuły

  • Domy z drewna – lata świetności jeszcze przed namiDomy z drewna – lata świetności jeszcze przed nami Przede wszystkim rozpoczynając dyskusję na temat domów drewnianych trzeba spojrzeć, czym jest dom dla Polaków a czym dla mieszkańców Kanady czy USA. Oczywiście, niezaprzeczalnie w obu […]
  • Eksploatacja domu z drewnaEksploatacja domu z drewna Przede wszystkim należy podkreślić, że pomimo powszechnych opinii domy drewniane pod względem trwałości nie ustępują murowanym. Nie mniej jednak wiele zależy od staranności wykonania i […]
  • Pozytywne strony budowy domu z drewnaPozytywne strony budowy domu z drewna Jak wszystko – tak i domy drewniane posiadają swoje wady i zalety. Na początek pozwolę sobie wymienić zalety, jakie dostrzegają użytkowcy tych domów. W pierwszej kolejności jest to przede […]
  • Pozytywne aspekty budowy domów z drewnaPozytywne aspekty budowy domów z drewna W Polsce, bowiem od wieków budowało się domy na kilka pokoleń. Dlatego też wiele osób zanim postawi na budowę domu z drewna zastanawia się na jego trwałością. Nie mniej jednak, aby cieszyć […]
  • Podstawowe problemy przy budowie domu z drewnaPodstawowe problemy przy budowie domu z drewna Budowa domów z drewna, choć coraz popularniejsza w Polsce jest wciąż jeszcze tematem dość nieznanym. Z tego też względu przede wszystkim podkreśla się, jakie wady poosiadają domy […]
  • Odpowiedni fotel do pracy cz.IOdpowiedni fotel do pracy cz.I Kiedy nie siedzimy w domu na krześle lub kanapie to siedzimy w pracy przy biurku. Część swojego życia siedzimy. Rzadko, kiedy mamy czas żeby się poruszać i zrobić coś dla poprawy swojego […]